Určení ověřovatelů zápisu

Podklady pro jednání: 
Určení ověřovatelů zápisu
Číslo jednací: 
39/6-2014
Text usnesení: 

Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:

l. u r č u j e
Pro další volební období dva místostarosty.

ll. u r č u j e
Pro další volební období  v souladu s §84, odst. 2, písm. k) zákona o obcích, že pro výkon funkce starosta a místostarosta bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.

Ill. u r č u j e
Pro další volební období jednoho neuvolněného člena zastupitelstva, který bude vykonávat funkci místostarosta obce a dva neuvolněné členy zastupitelstva, kteří budou vykonávat funkci člen rady obce.

Hlasování
ZastupitelHlas
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
zdrzel se
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Výsledek: 
schváleno