Kupní smlouva mezi Obcí Psáry a Ladislavem Parmou

Číslo jednací: 
5/1-2015
Text usnesení: 

Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:

I. s c h v a l u j e
Uzavření Kupní smlouvy mezi Obcí Psáry (prodávající) a Ladislavem Parmou (kupující). Předmětem smlouvy je prodej pozemku p.č. 1079/22 o výměře 106 m²  v  k.ú. Psáry za cenu celkem 84.800,- Kč.

II. p o v ě ř u j e
Starostu Milana Váchu podpisem kupní smlouvy.

Hlasování
ZastupitelHlas
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Výsledek: 
schváleno