Dohody o poskytnutí finančního příspěvku mezi Obcí Psáry a SDH Psáry– 30 tis. na malé hasiče

Číslo jednací: 
20/2-2015
Text usnesení: 

Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:

I.  s c h v a l u j e
Uzavření Dohody o poskytnutí finančního příspěvku mezi Obcí Psáry (poskytovatel) a SDH Psáry (příjemce) ve výši  30 000- Kč. Příspěvek bude použit k pokrytí nákladů spojených s činností SDH – malí hasiči.

Il. p o v ě ř u j e
Místostarostku Vlastu Málkovou podpisem této dohody.

Hlasování
ZastupitelHlas
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
neucast
Hlas: 
neucast
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Výsledek: 
schváleno