2. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2016

Termín: 
20. Duben 2016
Druh zastupitelstva: 
Řádné

Vážení, zveme Vás na 2. zasedání zastupitelstva obce, které se koná ve středu 20. 4. 2016 od 18 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Psáry.

Program zastupitelstva
Zasedání: 2. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2016
Č.b.ikona řazení Nadpis Stručný popis Důvodová zpráva a přílohy
2 2. Zpráva o činnosti obce
3 3. Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru

Zápisy z jednání finančního a kontrolního výboru. 

4 4. Výsledky hydraulického modelu – ul. Pražská, Psárská
5 5. Schválení zadání změny č. 6 územního plánu obce

Kompletní podklady

6 6. Závěrečný účet obce za rok 2015, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015
7 7. 1. rozpočtové opatření na rok 2016
8 8. Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 14173953 se Státním fondem ŽP na akci „Zateplení budovy obecního úřadu Psáry“
9 9. Kupní smlouvy s notářkou Mgr. Červovou – obec odkupuje nemovitost č. e. 63 na pozemku p. č. st. 318v k. ú. Dolní Jirčany za 330.000,- Kč
10 10. Darovací smlouva s Miroslavem Křížem na bezúplatný převod pozemku p.č. 1112/4 k. ú. Psáry
11 11. Pojistná smlouva - majetek, odpovědnost
12 12. Veřejnoprávní smlouva s Městem Jílové u Prahy