8. Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 14173953 se Státním fondem ŽP na akci „Zateplení budovy obecního úřadu Psáry“

Zasedání zastupitelstva: 
2. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2016
Číslo bodu nové: 
8
Důvodová zpráva: