Veřejná diskuze nad 6. změnou územního plánu

Místo konání: 
Obecní úřad Psáry
Datum: 
Středa, 18 Květen, 2016 - 18:00

Zveme Vás 18. 5. 2016 od 18. hodin do zasedací místnosti obecního úřadu na diskuzi nad 6. změnou územního plánu s majitelem pozemku a zpracovatelem změny územního plánu nad možnostmi regulace podoby psárské návsi. K dispozici urbanistická studie vlivu 6.změny územního plánu na vzhled obce.

Přiložené soubory: 

Komentáře

Dobrý den. Můžete prosím

Dobrý den. Můžete prosím krátce popsat výsledky včerejší diskuze. Děkuji. Nováková

RE: Dobrý den. Můžete prosím

Dobrý den paní Novákové,

z diskuze bylo pořízen videoánznam. Po zpracováí bude zde uveřeněn.

Pokud bych měl shrnout vlastními slovy, tak bylo doporučeno vlastníkovi pozemku: -snížit stavby ze záměru o jedno patro - snížit výměru komerčních (nebytových) prostor - dopočítat parkovací místa tak, aby jich byl dostatek (odůvodnění výpočtu).

S pozdravem Milan Vácha

Diskuze je dobrá myšlenka,

Diskuze je dobrá myšlenka, ale ještě před tím by jste ty návrhy mohli zveřejnit, ať víme o čem to je.
P.

Dobrý den, Ono je to trochu

Dobrý den,

Ono je to trochu jinak. Veřejná diskuze je zde spíše proto, aby občané mohli vyjárřit svůj názor své představy možných omezení. Bavíme se zde o možnosti regulativů jako je zastavěnost, výška budov, ale také účel.

S pozdravem
Vít Olmr

Mám tomu rozumět tak, že

Mám tomu rozumět tak, že žádný návrh obce není? Nebo ho jen nechcete zveřejnit.
Děkuji za odpověď. P

Dobrý den, správně, žádný

Dobrý den,

správně, žádný návrh obce není. Návrh na změnu ÚP podává majitel pozemku, obec s pořízením 6.změny souhlasila, bylo vypracováno a schváleno zadání a nyní je na čase začít jednat o regulativech. Pro tento případ byla vypracována "Ověřovací studie obytného souboru v obci Psáry podklad pro schválení zadaní změní č. 6 ÚPnSÚ Psáry a Dolní Jirčany", která ukazuje možnosti, ale návrhem.

S pozdravem
Vít Olmr

RE: Mám tomu

Dobrý den P,

změna ÚP není na návrh obce, ale na návrh fyzické osoby ( dle  §44 ods. d), Stavební zákon). Vše podstatné je v podkladech zasedání 2. zastupitelstva na http://psary.cz/zasedani-zastupitelstva-bod-jednani/5-schvaleni-zadani-zmeny-c-6-uzemniho-planu-obce

S pozdravem

Milan Vácha

Pokud chcete znát názor

Pokud chcete znát názor nejbližšího okolí, udělejte diskuzi přímo u nás na hřišti. Určitě tam přijde víc lidí jak na úřad.

RE: Pokud chcete

Dobrý den,

zasedací místnost na OÚ se vybrala záměrně. Jedná se o poměrně složitou problematiku. Bude potřeba dataprojektor, různé podklady a také koncentrace účastníků. Navazuje se na pravidelné zasedání stavební a územně-plánovací komise. V minulosti se stalo, že diskuze v hospodě byla trochu na úkor kvality. To, že byl alkohol v blízkosti nebo přímo v účastnících diskuze se neukázalo jako dobré. Na „pracovní“ setkání to bude skutečně klidnější a vhodnější místo a kdo bude mít zájem, ten si potřebné informace jistě odnese.

S pozdravem

Milan Vácha

Územní plán obce, 6.změna

Po několika letech jsem jsem procházela ulicí Pod Strání a překvapilo mne, co se vše změnilo, kde se co postavilo a staví. Z toho důvodu jsem navštívila na webových stránkách obce návrhy na 6. změnu ÚP obce. Zajímalo mne konkrétně území mezi ulicí Pod Strání a místní vodotečí Sulický potok. Zejména pak návrhy číslo 12,26 a 63. U všech těchto návrhů na změnu ÚP je poznámka "nedoporučuje se projednávat", "nebude se projednávat". A to z důvodů vzdálenosti do 50 m od okraje lesních pozemnků a existenci stávajicích biokoridorů. Současně si nelze nepovšimnou čilého stavebního ruchu na parcele k.č. 709/1, k.ú. Psáry. Nově budovaný objekt vykazuje totiž všechny rysy RD. Ze zákona skutečně existuje omezení pro stavby RD ve vzdálenosti menší než 50 m od okraje lesního pozemku - zdůvodnění nedoporučení k prověřování pro návrhy 12,26 a 63. Pak ale cca 100 m směrem k obci na parcele k.č. 709/1 je situace zcela shodná - ten lesní pozemek a vzdálenost od něj se nikterak NELIŠÍ. Stejně jako existence biokoridoru. Shodně je pak i parcela k.č.709/1 obklopena pouze objekty pro individuální rekreaci. Nerozumím, proč někomu ano a jinému ne?
Předem děkuji za odpověď, Dudková

Nový územní plán a 6.změna územnho plánu

Dobrý den,

nejprve bych si dovolil Vás trochu opravit. To o čem píšete nemá nic společného se 6.změnou územního plánu. Ta řeší jen a pouze jeden pozemek na psárské návsi.

Vy píšete o návrzích na NOVÝ územní plán obce a o stanoviscích pořizovatele územního plánu. Vámi zmiňovaná parcela v návrzích na změnu územního plánu nefiguruje. Pokud by figurovala, dopadla by pravděpodobně stejně jako Vámi ostatní zmiňované. 

Pohledem na stávající platný územní plán zjistíte, ze Vámi zmiňovaná parcela je ve stejném režimu jako sousedící, takže je Vaše argumentace poněkud lichá. Není to o tom že někomu ano a někomu ne. Je to všem stejně.

Na zmiňované parcele se již objekt dle katastru nemovitostí nějaký objekt nachází. Pokud ho majitel přestavuje do podoby odporující územnímu plánu, je otázka zda tak činí v souladu se stavebním povolením (vydává stavební úřad, nikoliv obec), či se jedná o černou stavbu.

Samozřejmě předáme Váš podnět stavebnímu úřadu k prošetření.

S pozdravem
Vít Olmr radní

 

Mohl by jste prosím napsat o

Mohl by jste prosím napsat o jaký pozemek se jedná (číslo parcely) a vysvětlit proč děláte šestou změnu, když je v běhu nový územní plán. Ono to pak opravdu vypadá, že někomu ano a někomu ne. Děkuji P

RE: Mohl by...

Dobrý den P,

v minulém příspěvku je link na dostupné podklady. Žádost podal majitel pozemku, neboť chtěl svůj záměr zrealizovat do 3-4 let. Celý nový ÚP je přeci jen o poznání komplikovanější a časově náročnější  proces než změna. Náklady ve výši cca 250.000,-Kč uhradí žadatel ze svého. Nikdo jiný návrh na změnu ÚP (s úhradou)   v posledních letech nepodal.

S pozdravem

Milan Vácha

Vážený pane starosto. Všichni

Vážený pane starosto. Všichni co známe Petra a jeho kladný přístup k alkoholu víme,že sám nic realizovat nebude. Takže v jeho zájmu je, aby pozemky prodal co možná nejpozději. Jinak je do pár let na márách. Jedině tak Novák a ten má teď svých problémů víc než dost. Takže za mě klidně projednat společně v novém územním plánu. Aspoň vás nikdo nebude moci obvinit, že někoho protěžujete :-)

Tak zrovna Nováka bych

Tak zrovna Nováka bych neodepisovala. Ten má svého trojského koně na úřadě nasazeného už přes rok. A že mu jdou někteří zastupitelé na ruku i teď je jasné. Uměl to dříve umí to i dnes. Nakonec stačí si vzpomenout kdo prosadil nesmyslně do územního plánu pozemky u hřbitova a kdo pro ně zvedl ruku. Čert nikdy nespí.

Dobrý den, vypracování nového

Dobrý den,

vypracování nového územního plánu je běh na dlouhou trať. V tomto případě jde jen o změnu jedné parcely kde se nyní na psárské návsi nachází autovrakoviště - stavební parcela 15 v katastrálním území Psáry. Více méně se jedná o narovnání chyby z 5.změny ÚP. Více viz důvodová zpráva http://psary.cz/sites/default/files/06_dz_6_zmena_up.docx k bodu http://psary.cz/zasedani-zastupitelstva-bod-jednani/5-schvaleni-zadani-z...

S pozdravem
Vít Olmr

Vážená paní. Zřejmě

Vážená paní. Zřejmě nechápete, jak to v naší obci chodí. Ano tomu, kdo jde s námi. A ne prostě tomu, kdo jde proti nám.

Děkuji za vaši reakci na můj

Děkuji za vaši reakci na můj příspěvek. Skutečně nechápu, jak to ve vaší obci chodí. Žádnou nemovitost v Psárech nevlastním a ani jsem nevlastnila. Ale jako dlouholetý státní úředník jsem se rozhodla položit otázku místní samosprávě. Zatím nemám žádnou reakci např. od MGr. Lenky Houškové, nebo od jiného zastupitele obce. O to více mne situace se stavbou na pozemku k.č. 709/1 začíná zajímat. Dočkám se odpovědi od místní samosprávy?
Děkuji za odpověď, Dudková.

Dobrý den, ohledně

Dobrý den,
ohledně Vašeho dotazu na pozemek parc.č. 709/1 k.ú. Psáry Vám sděluji, že pozemek je platným územním plánem obce Psáry zařazen do plochy B „Bydlení městského typu nízkopodlažní“, která je určena k bydlení v RD (a to od roku 1998) a žádný návrh na změnu ÚP ohledně tohoto pozemku podán nebyl.
K návrhům č. 12, 26 a 63 sděluji: pozemky se nacházejí v ploše KZS“ Krajinná zóna smíšená“ a navíc přes pozemky je veden lokální biokoridor USES LBK 6 nebo lokální biocentrum LBC 12, či obojí, a tudíž pořizovatel ÚP (MěÚ Černošice, odbor územního plánování) tyto návrhy nedoporučil projednávat.
Na vše ostatní Vám již odpověděl pan radní, Vít Olmr.

Mgr. Lenka Houšková, investiční technik

Zajímavé, můžete prosím být

Zajímavé, můžete prosím být konkrétní? Komu ano a za kolik, nebo jsou to pouze zaručené informace od paní např. Novákové. Ta má přece vždy pravdu.