5. Schválení zadání změny č. 6 územního plánu obce

Zasedání zastupitelstva: 
2. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2016
Číslo bodu nové: 
5
Stručný popis: 
Důvodová zpráva: