Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

Nahrazeno
Obecně závazná vyhláška
3/2015
o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování kom. odpadů