Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Psáry

Nahrazeno
Obecně závazná vyhláška
2/2021
o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Psáry
Stručný popis: 

o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Psáry

Předpis ke stažení: