Obecně závazná vyhláška č. 2/2014

Nahrazeno
Obecně závazná vyhláška
2/2014
o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Stručný popis: 

Systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

Předpis ke stažení: