Závěrečný účet obce za rok 2015, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015

Číslo jednací: 
15/2-2016
Text usnesení: 

Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:

l. s c h v a l u j e
Celoroční hospodaření, účetní závěrku a závěrečný účet obce Psáry za rok 2015 včetně zprávy Krajského úřadu Středočeského kraje o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 bez výhrad.

Hlasování
ZastupitelHlas
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
neucast
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
neucast
Hlas: 
neucast
Hlas: 
neucast
Hlas: 
pro
Výsledek: 
schváleno