Vyjádření obce k příjezdové komunikaci z dálnice D3

Číslo jednací: 
3/1-2016
Text usnesení: 

Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:

I. n e s o u h l a s í
Se zapracováním přivaděče od Psár k mimoúrovňové křižovatce na D3 (MUK Psáry) do právě zpracovávané projektové dokumentace pro územní řízení (DUR).

II. p o v ě ř u j e
Starostu obce Milana Váchu předat vyjádření zastupitelstva investorovi stavby.

Hlasování
ZastupitelHlas
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
neucast
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
proti
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
neucast
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
zdrzel se
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Výsledek: 
schváleno