Připlocení částí obecních pozemků p. č. 633/1 a 631/35 k. ú. Psáry

Číslo jednací: 
7/1-2016
Text usnesení: 

Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:

I. n e u z n á v á
Nabytí vlastnictví vydržením připlocených částí obecních pozemků, a to 240 m²  a 95 m²  z pozemku p. č. 633/1 v k. ú. Psáry a 5 m² z obecního pozemku p. č. 631/35 v k. ú. Psáry.

Pokud uživatel pozemku po výzvě k  odplocení předmětných částí  pozemků, tyto neodplotí, rozhoduje odplocení vymáhat soudně.

Hlasování
ZastupitelHlas
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
neucast
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
zdrzel se
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
neucast
Hlas: 
pro
Hlas: 
zdrzel se
Hlas: 
zdrzel se
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Výsledek: 
schváleno