6. rozpočtové opatření obce Psáry

Podklady pro jednání: 
8. 6. rozpočtové opatření na rok 2016
Číslo jednací: 
40/4-2016
Text usnesení: 

Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:

I. s c h v a l u j e
6. rozpočtové opatření obce Psáry na rok 2016 – použití přebytku hospodaření.

Hlasování
ZastupitelHlas
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
neucast
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Výsledek: 
schváleno