Ulice Horní ( návazně Dolnojirčanská)

Dovolte mi, abych se svým podnětem pokusil vyvolat diskusi a případně nápravu stavu, který se mi nelíbí.

Bydlím v ulici Horní, která navazuje na Dolnojirčanskou. Je to jediný přístup do části Dolních Jirčan, ve které vyrostla spousta rodinných domů, jejichž majitelé si jistě zaslouží důstojný a bezpečný přístup ke svým obydlím. Před vydáním stavebního povolení  jsme všichni  smlouvou "darovali" obci nemalou částku (ve výši statisiců korun) na vybudování infrastruktury. Učinili jsme tak dobrovolně a v dobré víře, že například příjezd k našim domovům bude důstojný na úrovni toho, jaká si stavíme naše nová obydlí. Jaká je ale realita ?

Přijezd je v havarijním stavu, plný hlubokých děr a nečistoty. U vjezdu do ulice je umístěna dopravní značka, která zakazuje nákladním automobilům vjezd, neboť propustnost ani nosnost vozovky pro ně není projektována. Co je však platná značka, když si z ní nikdo nic nedělá ? Ulicí denně projíždí nákladní automobily naprosto bez skrupulí a jakoby bez omezení, neboť, jak se zdá, nikdo nemá zájem na tom, aby značka byla dodržována a tím byla chráněna alespoň ta část ulice, která zatím není poničena, nebo aby nebyli ohrožováni chodci či protijedoucí osobní automobily.

A tak se ptám, zda by vedení obce nemohlo či nemělo zajistit opravu v podstatě jediné příjezdové ulice do této části Dolních Jirčan a zda je velký problém, aby například Obecní policie nemohla občas přes den zkusit provést kontrolu, jak jsou dodržovány dopravní značky. Jde přeci o naši obec, její vzhled a bezpečnost.

Rudolf Albrecht.

V zásadě máte 100% pravdu,

V zásadě máte 100% pravdu, ale na druhé straně jak se to dělá, když mi mají přivést nábytek, dřevo a pod? Výjimka je pro dopravce (pokud se nepletu), ale představa že kvůli každému si vybíhám povolení je dost strašná.

Prosím neberte to jako oponenturu, ale jako prostý dotaz, který budu rád, když někdo kompetentní z obce zodpoví. Jezdím denně toutéž ulicí a její stav je katastrofální, byť především v části patřící do Horních Jirčan, takže se s původním dotazem ztotožňuji. Dokonce si ho dovolím trochu rozvést.

Nemohla by tatáž obecní policie kontrolovat parkování, zejména nákladních vozů v obytných oblastech? Chápu pokud někomu přijede návštěva, že auto zůstane stát na ulici, ale nákladáky zaparkované v křižovatkách a za které není vidět v místech kde pobíhají malé děti považuji za strašné.

Reakce "Dolnojirčanská"

 Dobrý den pane Albrechte,

Celkem zásadní je fakt, že se při stavbě rodinného domu vyžaduje dodržování tras pro nákladní auta, vymezených v rámci stavebního řízení. Za to se také platí. Znamená to tedy, že některá auta mají povolen vjezd do této lokality. Víme o tom, že počet vybraných peněz neodpovídá počtu nákladních aut, které tu člověk u „rybníčku“ běžně pozoruje (na to se časem jistě také podíváme).

Jinak co se týká kvality příjezdové komunikace, tak nás trápí nejvíce část ul. Dolnojirčanské v katastru Horních Jirčan. Již na prvním setkání s novým starostou Jesenice jsme ho požádali o maximální možnou součinnost při zatrubnění, rozšíření a opravě této komunikace. Mám za to, že v současné době se zahájilo stavební řízení. Následně budeme společně hledat možnosti financování. Na základě dohod z roku 2007 jsme se zavázali (jako obec), že se na případné opravě budeme finančně spolupodílet.

Další věcí je, že jsme zahájili s odborem dopravy (Černošice) řízení k označení této komunikace (odbočky) ze staré benešovské. V dohledné době by se tedy měly objevit bílé cedule (za zastávkou v Horních Jirčanech) k místnímu cíly „ Dolní Jirčany – U hřiště“.

Na kruhovém objezdu by se mělo též doplnit dopravní značení na komunikaci 603 „Kamenice“ o Horní Jirčany a komunikace II/105 „Jílové u Prahy“ o „Psáry – Dolní Jirčany, popř. Psáry -  D. Jirčany“.

Věříme, že to přispěje k lepší orientaci.

 

S pozdravem