Nové dětské hřiště na Štědříku má být zrušeno (!)

Jak jste si jistě všimli, v průběhu roku 2009 se začal měnit zanedbaný pozemek mezi Záhořanským potokem a ulicí K Junčáku na Štědříku. Na místě zarostlém kopřivami, náletovými dřevinami a biologickým odpadem z okolních nemovitostí byly provedeny terénní úpravy, osázena zeleň, vybudovány pěšinky a herní prvky pro děti (prolézačky, houpačky apod.). V nejhustěji osídlené části obce tak vzniklo místo pro příjemné trávení volného času především dětí.

Pozemek, na kterém se tato klidová zóna nachází, však není v majetku obce, ale Pozemkového fondu ČR. Převedení tohoto pozemku na obec v dohledné době přitom není reálné, protože jeho původním vlastníkem byla církev a z toho důvodu se na něj vztahuje tzv. "blokační paragraf" zákona o půdě, který zakazuje převádění původně církevních pozemků do doby, než budou vyrovnány majetkové vztahy mezi státem a církvemi. Předchozímu vedení obce se alespoň podařilo s Pozemkovým fondem uzavřít smlouvu o nájmu tohoto pozemku, která obci umožnila jeho rekultivaci. Na samotné terénní úpravy pak byl vydán stavebním úřadem v Jesenici územní souhlas.

I v naší obci se však bohužel najdou lidé, kterým tato nová klidová zóna vadí natolik, že jsou schopni usilovat o její likvidaci. V našem případě je jím pan K. Pan K. věnovval spoustu svého volného času pátráním po jakémkoliv pochybení při budování klidové zóny. Svojí zlomyslnou snahu nakonec korunoval úspěchem - zjistil totiž, že herní prvky pro děti nebyly předmětem nájemní smlouvy ani územního souhlasu. Ihned si proto stěžoval na Pozemkovém fondu, který následně podal stavebnímu úřadu v Jesenici podnět k odstranění stavby. Na základě tohoto podnětu byl jesenický stavební úřad nucen zahájit řízení o odstranění herních prvků z klidové zóny.

Jakmile jsem se o tom dozvěděl, informoval jsem Marii  Vankovou, která se na vybudování klidové zóny významnou měrou podílela. Marie Vanková se ihned obrátila na vedoucího příslušného pracoviště Pozemkového fondu, kterému nastalou situaci vysvětlila. Pozemkový fond poté změnil svůj názor a souhlasil se zachováním herních prvků na svém pozemku. Mezitím se vyřešil i další problém herních prvků - absence jejich certifikace. Marie Vanková se písemně obrátila na obec s nabídkou, že certifikaci všech herních prvků zajistí. Zdálo by se, že vše spěje ke šťastnému konci. Opak je ale pravdou. Ke šťastnému konci chybí poslední krok, a tím je žádost obce o dodatečné povolení herních prvků. Z nepochopitelných důvodů však současné vedení radnice takový krok odmítá. Vedení obce zavírá oči před tím, že drtivá většina obyvatel obce je proti likvidaci dětského hřiště. Jelikož  chci vedení obce otevřít oči, uspořádal jsem s několika přáteli petici za zachování dětského hřiště. S postupem současného vedení obce v této věci hluboce nesouhlasím a věřím, že široká podpora petice mu otevře oči. Petici je možné podepsat v kadeřnictví paní Komárkové na psárské návsi, v případě zájmu mě kontaktujte prostřednictvím e-mailové adresy psaranatcentrum [dot] cz.