Stavba v ulici Sportovní.

Dobrý den. Na stránkách obce pravidelně informujete o plánovaných opravách, rekonstrukcích, uzavírkách a podobně. Nikde jsem se ale nedočetl o rozkopání chodníků a částečně i cesty ve Sportovní ulici. Nikde není ani označení stavby, stavba povolena, od kdy do kdy. Co je to tedy za stavbu? Provádí ji obec nebo jiný investor? Existuje stavební povolení? Kdy bude stavba dokončena a dotčené pozemky uvedeny do původního stavu? Děkuji za odpověď. Šimeček

Sportovní

Dobrý den pane Šimečku,
omlouvám se, že píši až dnes, ale musela jsem vše napřed zjistit. Stavbu provádí firma Elmoz Czech s.r.o., IČ 47544929, Černoleská 2236, 256 01 Benešov. Odpovědná osoba je pan Tomáš Křepela, tel. 774 268 043. Jedná se o uložení kabelu kNW a kVN. Dostala jsem informaci, že v současné době stavba stojí, protože se čeká na dodávku nové trafostanice. Investorem celé akce je ČEZ Distribuce a.s.
Vzhledem k tomu, že stav chodníku ve Sportovní ulici od návsi, podél hřiště, až po parcelu č.583/48 v k.ú. Psáry je poněkud neutěšený, rozhodli jsme se rozlámané čtvercové dlaždice nahradit novou zámkovou dlažbou. Pokládka zámkové dlažby bude prováděna v režii obce, pokud vše dobře půjde, v termínu od 19.4. 2022 cca po dobu 10 dní. To znamená, že na konci dubna bude možné nový chodník ve Sportovní ulici začít používat.
S pozdravem

Stavba v ulici Sportovní.

Dobrý den paní Jašková. Děkuji Vám za vyčerpávající odpověď. S pozdravem Jan Šimeček