Péče o zeleň v obci

Dobrý den,
zajímalo by mne, kdo v obcí zadává, kontroluje a obecně má v kompetenci péči o zeleň. To, co bylo provedeno se stromy u ulice Psárská nedaleko zastávky autobusu na parcele č. 1089/13, je trestuhodné počínání. Mám fotky tohoto "ořezu" stromů, které by ČIŽP vyhodnotila jako poškození v rozporu se zákonem č. 114/1992 Sb. a tedy také uložila obci pokutu. Řezy nebyly provedeny v souladu s metodikou MŽP (Péče o dřeviny rostoucí mimo les) a v podobných případech Inspekce pokuty obcím vždy ukládá (pokud se to dozví). Torza stromů přímo před úřadem jsou také na první pohled poškozením dřevin, i když zde mi není jasné, kdo je vlastníkem pozemku a kdo toto poškození způsobil. A to, že mladé výsadby v okolí obce jsou neošetřené, většinou poškozené nebo často úplně zničené je sice vizitkou KSÚS a obecně fungování kraje, případně SPÚ okolo cesty za hřbitovem, ale je to vše přímo v okolí naší obce. Výsadby okolo silnic jistě stály celkem dost finančních prostředků na to, že se nechávají bez ošetření a následné péče úplně zničit (viz příjezd k obci před kruhovým objezdem u školy). I když nejsou na pozemcích obce, je to vizitka, která signalizuje, jak se obec stará a zajímá o prostředí pro život občanů v obci. Opravdu je to ostuda.
Tomáš Mařík

Zeleň v obci

Dobrý den pane Maříku,
zeleň v obci mám na starosti já. Ano, v mnoha věcech s Vámi musím souhlasit, ale ne ve všech. Co se týče KSÚS, oslovila jsem příslušného řídícího pracovníka s prosbou o zjednání nápravy. Kůly u několika stromků byly poškozené patrně při nedávné vichřici.
Není v našich silách se starat i o dřeviny rostoucí mimo obec, protože členů tzv. Rychlé roty je jen pět a mají na starosti kromě zeleně i údržbu celé obce, provoz sběrného dvora, svoz odpadů atd. Pokud vysazuje stromy obec, vždy máme domluveno s lidmi, kteří žijí v blízkosti nové výsadby, že nám pomohou s následnou péčí o mladé stromky, ale to není ze strany KSÚS myslím možné. Těmto dobrovolníkům bych touto cestou ráda poděkovala.
Co se týče vrb naproti úřadu. Na ořezání stromů byla objednána odborná firma, která pro zadavatele díla Lesy české republiky s.p. vyhrála výběrové řízení. Momentálně je s ní vedeno kárné řízení, jehož výsledek mi zatím není znám. O osudu těchto stromů bude rozhodovat arborista.
Poškození stromů nemusí nutně vždy způsobit vlastník pozemku, takže vlastnictví pozemku není důležité.
Stromy naproti zastávce autobusu na pozemku 1089/13 v k.ú. Psáry v Psárské ulici jsou lípy, které byly v minulosti ořezávány speciálním řezem tzv. na hlavu. Jedná se o řez tvarovací sloužící k dosažení nepřirozeného tvaru koruny. Hlavový řez je řez, při kterém je v mládí stromu koruna zkrácena nad kosterním větvením. Tím dojde k odstranění primární struktury větvení a dále se pracuje jen se sekundárními výhony, které je nutné pravidelně (i každoročně) v období vegetačního klidu odstraňovat. Těmito zásahy se časem na konci původních kosterních větví vytvoří ztloustlé hlavy. Strom takto jednou zapěstovaný již nelze jinak ošetřovat. Při zesílení sekundárních výhonů vzniká staticky nestabilní koruna. (viz. strana 17 bod 3.4.1 Standardu péče o přírodu a krajinu - Řez stromů, vydané Agenturou ochrany přírody a krajiny české republiky v roce 2015). Tyto stromy byly původně určené k likvidaci při stavbě vodovou a kanalizace, ale podařilo se je zachránit.
S pozdravem

Zelen v obci

Dobry den pani Jaskova,

k probihajici diskusi ohledne pece o zelen v obci bych chtel znovu upozornit na zpusob, jakym firma najata CEZem zlikvidovala zelen v ulici Na Vapence. Sice chapu, ze je zapotrebi udrzet vysku stromu tak, aby neposkozovala draty el. vedeni, ale to, k cemu doslo v teto lokalite je skutecne brutalnim znicenim vseho zeleneho v okoli sloupu el. vedeni. Jeste pochopim, kdyz se tak stane nekde mimo zastavbu, ale v tomto pripade byla totalne zlikvodovana zelen v rezidencni casti obce. Krome krasnych borovic, ktere sly jen zkratit, byly odstraneny stromky a kere, ktere nikdy nemohou svoji vyskou ohrozit elektricke vedeni. Schvalne se tam jdete podivat a sdelte mi vas nazor na to, zda lze takto znehodnotit zivotni prostredi v rezidencni casti obce.
Navrhuji pozadovat po CEZu obnoveni znicene zelene (vysadbou nizko rostoucich drevin) event. navrzeni, aby byl kabel CEZem zakopan do zeme, jako je to v jinych castech obce - koneckoncu pripravovana rekonstrukce ulice Na Vapence by byla dobrou a levnou prilezitosti toto provest.
Tesim se na reakci obce k memu podnetu.
Stanek

Zeleň v obci

Ještě jednou dobrý den,
řez stromů "na hlavu" znám a metodiku AOPK také, nicméně je třeba dodat, že tento způsob ošetření, jak jste napsala, je nutné dělat pravidelně (každoročně). A to právě proto, aby nedošlo k podobnému poškození stromů. Moje připomínka tedy směřovala především k zanedbání pravidelné péče ze strany obce. A ani záchrana před kácením není ospravedlněním poškození.
Vím, že "Rychlá rota" má v obci dost práce, ale odstranit nefunkční a škodlivou oporu výsadeb okolo hlavní příjezdové komunikace do obce by nejspíš zabralo jen pár hodin. A přínos pro vzhled obce by byl určitě vyšší než některé jiné činnosti. Pan starosta je tuším stále ještě i radní kraje, tak by snad mohl prosadit, aby KSÚS stromy ošetřila tak, jak to je její povinností.
Zeleň v obci nelze vybudovat jako stavbu, silnici, vodovod či podobné investice. Jde o nižší náklady při realizaci výsadby, ale nutnou dlouhodobou péči, často i několika generací. A proto mne hodně mrzí, když se musím dívat na její likvidaci, neodborné ošetření, zanedbání péče apod. Pokud Vám obyvatelé v okolí s péčí pomáhají, tak je to jedině dobře a děkuji za to.
Pěkný den
T. Mařík

RE: Zeleň v obci

Dobrý den pane Maříku,
máte pravdu a vcelku dobře jste se trefil do řešení problému kvality zeleně v okolí silnic, o které se stará Krajská správa a údržba komunikací (KSÚS). Toto se totiž řešilo právě na pondělním zasedání zastupitelstva kraje. Měl by se nalézt mechanismus, jak by se mohly (a za jakých podmínek) starat o zeleň spolky, dobrovolníci nebo obce. Výbor pro životní prostředí by se měl tomuto v nejbližší době věnovat a uvidíme, jak by se spolupráce s KSÚS mohla posunout.
S pozdravem
Milan Vácha

Zeleň v obci

Dobrý den pane starosto,
děkuji za odpověď. Pokusím se s krajskou radní pro ŽP tomuto problému trochu víc věnovat, snad se najde oboustranně přijatelné řešení. Ale problém zeleně nejsou jen stromy okolo silnic. Naše obec zdá se nemá žádnou koncepci a ochrana dřevin je nejspíš mimo hlavní nebo lépe jakýkoliv zájem. Chápu, že jsou i občané, kteří vzrostlé stromy vidí jen jako zdroj listí, které musí uklízet a nemají základní znalosti o všech důležitých příznivých funkcích dřevin v obci. Ale obec by tuto problematiku určitě řešit měla, protože zde má i přenesenou kompetenci výkonu státní správy dle zákona. To, že to u nás nefunguje, se mi potvrdilo při místním jednání o úpravě koryta Záhořanského potoka, kde paní Málková obhajovala nutnost pokácení všech krásných vzrostlých lip na hrázi Nádržky i vzrostlé vrby za odbočkou z Kutné. Důvod, že na koruně hráze bude široký dlážděný chodník je k nepochopení. A postup zástupce vedení obce také. Jak dopadla "náhradní výsadba" u zvoničky je zřejmé na první pohled... Poničení lip u Psárské ulice i včerejší "havarijní" pokácení dvou vzrostlých borovic vedle pomníku obětem války, které v havarijním stavu vůbec nebyly nebo úplně zbytečné pokácení krásných stromů u pomníku v ulici V Aleji ke hřbitovu jen dokládá, že obec v této oblasti veřejné správy opakovaně selhává. V Říčanech, kde jsem mnoho let pracoval, byl přístup vedení města a starosty Kořena úplně opačný, protože si uvědomovali, jak je zeleň ve městě důležitá a případné chyby se napravují velmi obtížně, dlouho a někdy to ani už nejde.

RE: Zeleň v obci

Vážený pane Maříku,
veškerá kácení (včetně Vámi uváděných borovic) se řídí a povoluje výhradně na základě znaleckých posudků. Je to dlouhodobá praxe, kterou lze předcházet často protichůdným postojům občanů. Jedni píší stížnosti na obec, aby se strom pokácel „vždyť je nebezpečný“ a druhá část si stěžuje, že se v naší zemi bezhlavě kácí. Po nešťastné události padlých stromů ve Vestci v roce 2007 a dvou mrtvých kluků by nás ani nenapadlo to dělat jinak. Stromy na hrázi jsou cca 5 let staré lípy, které se pokusíme zachránit. Bohužel je ale možné, že stavební úpravy, které se plánují v rámci protipovodňových opatření Záhořanského potoka, zmíněné stromy nepřežijí. Na jednání jsem nebyl, ale paní místostarostka mne ubezpečila, že projektant problematiku vysvětlil srozumitelně a jasně a že opakovaně zmínil, že ke kácení nedochází kvůli chodníčku. Chodníček na kácení tedy nemá žádný vliv. Chodníček je navrhován tak, aby byla možnost projít (i po deštích) od nádržky, podél potoka okolo mostu u Rubínu až k ulici U potoka. To byl i návrh místních lidí (kromě Vás), kteří naopak navrhují i osvětlení tohoto chodníku.
Pokud chcete nahlédnout do znaleckého posudku k borovicím, ke kterým jste se vyjadřoval nebo k projektu „Revitalizace sídelní zeleně obce Psáry“, tak je možné nahlédnout u paní Jaškové. Možná by se daly dohledat u psárských hasičů i fotografie pokácených stromů, ze kterých byste se mohl přesvědčit o jejich skutečném stavu.
S pozdravem
Milan Vácha