Příjezd do sběrného dvora.

Přečetl jsem si povzdech jednoho ze spoluobčanů a musím se k němu připojit. Příjezdová komunikace ke sběrnému dvoru je skutečně tragédie. Pojďte s tím zkusit něco udělat! Pokud se nemýlím hlavní problém je v tom že tato komunikace nepatří obci a tak ji nemůže, podle zákona, opravit na vlastní náklady. Stejně tak nemá páku na majitele aby to udělal. Mám tři návrhy:

1. Jistě se najdou nějaké možnosti jak majitele pozitivně či negativně motivovat k nápravě. Skutečně obec všechny vyčerpala?

2. Pokud to s majitelem nejde, skutečně není žádná cesta jak to opravit z obecních prostředků? Požádat o výjimku ze zákona, vyhlásit obecní referendum, provést to v obecním zájmu či něco jiného?

3. Když by ani to nešlo nebylo by možné alepspoň, když někdo přiveze vhodnou stavební suť, průběžně ty díry zavážet?

A pokud nelze ani jedno tak sbohem s takovou demokracií :(

 

oprava komunikace

Dobrý den pane Balinte,

situace okolo příjezdu ke sběrnému dvoru se bude řešit následovně:

1) Společně s opravou hlavního průtahu obcí v ulici Pražská, který bude realizovat KSÚS dojde k opravě prostranství naproti budově Obecního úřadu před hospodou U dvou nervů.

2) Část původní asfaltové komunikace od výše uvedeného prostranství k odbočce ke Sběrnému dvoru bude rekonstruována v době, kdy dojde v souladu s navrhovanou změnou ke změně Územního plánu obce. Do té doby se budou opravovat díry pouze zasypáváním.

3) Část komunikace před Sběrným dvorem již byla vyspravena obrusem.  

S pozdravem

Ing. Renáta Jašková

 

děkujeme

smiley