Oprava povrchu komunikace v ulici Ve Stráži

Dobrý den!

V jednom z posledních zápisů ze zasedání zastupitelskva jsem si všiml dohody o převedení komunikace v ulici Ve Stráži a inženýrských sítí ze spol. OPT real na obec Psáry. Pravděpodobně v souvislosti s tímto krokem jsme koncem loňského zaznamenali aktivitu - opravu kanalizačních vstupů. Na jednom místě se však akce nepovedla, komunikace byla rozkopána podruhé a zůstala tak do dnešního dne - pouze zasypaná a nezasfaltovaná. Počasí se již zlepšilo - bylo by prima věc dokončit, snad když už je nejspíše po převodu nebude s tím problém :)  Během zimy zasypané místo slehlo a vytvořil se schod, který jsme se již své pomocí pokusili trochu srovnat abychom si neprorazili pneumatiku.

Nicméně je zde ještě jeden problém. Součástí ulice Ve Stráži je ještě jedna slepá část která byla také budována spol. OPT Real. Protože byla ve svahu bylo nutné vybudovat opěrnou zeď a to je ten problém. Ad1 je zeď krátká (a během výstavby byla zamýšlena ještě kratší a prodloužena na náš nátlak) a na jejím začátku již dávno došlo k uvolnění obrubníků a povrch začal praskat - dnes je již značně narušený. Ad2 se v druhé polovině zdi uvolnili všechny betonové profilyz nichž je sestavena a díky tomu je silnice podemílána dešťovou vodou - výsledkem bude že se do několikalet komunikace propadne... OPT real jsme na to opakovaně upozorňovali ale k nápravě nedošlo.

Není-li pozdě bylo by dobré v rámci přebírání komunikace obcí žádat OPT real o opravu i těchto problematických míst.

Pokud bude třeba rád se i se sousedy sejdu se zástupcem obce a OPT real.

Jozef Bálint

oprava komunikace Ve Stráži

Dobrý den,

k Vašim připomínkám ohledně ul. Ve Stráži sděluji následující. Čtvercový výkop v hlavní komunikaci bude doplněn na povrchu živičným krytem. Komunikace zde byla vyříznuta z důvodu doplnění šoupěte na vodovodní řad, které bylo součástí projektové dokumentace. V době realizace stavby zde ale nebylo umístěno, jelikož v té době ještě nefungoval vodojem Na Vápence a voda pro celou lokalitu byla do řadu přiváděna pouze ze spodní strany od vrtu. Stavebník, kterým je VHS Benešov, měl v podmímkách rozhodnutí, že živičný kryt dokončí na jaře r. 2012. Nyní jsem nedodělek připomínala a bylo mi přislíbeno, že jakmile budou mít ještě nějakou zakázku, tak to spojí, aby kvůli 4 m2 sem neposílali celé auto. Pokud by se tak ale v dohledné době nestalo, dokončení zaurguji.

Utržená část komunikace v její slepé části je samozřejmě reklamována a řeší se.

Sedláková, správa majetku

Příspěvek původně na špatném

Příspěvek původně na špatném umístění, opraveno 25.4.2012

Urgence

 

Dobrý den paní Sedláková!

Uběhl nám duben, květen a co nevidět bude i červen pryč a s naším výkopem nic nového leda že poslední větší deště vyplavili další materiál...

Prosím pojďme dát VHS Benešov nějaký pevný termín do kdy to bude hotové.

Prima den!

jbalint