Odměna učitelů

Odměna učitelům.
Asi čtyři roky nazpět se v diskuzi na stránkách obce objevilo téma „Rozdělení odměn pro učitele na stěhování ZŠ a MŠ Psáry. Výše částky, která byla zastupitelstvem obce schválena, bylo 50.000,- Kč. Protože se objevily pochybnosti o serióznosti a správnosti a spravedlivém rozdělení, vznesl jsem požadavek podle zákona o svobodném přístupu k informacím, k onomu přesnému rozdělení této částky. Celé dřívější vedení obce vědomo si skutečnosti, že částka nebyla rozdělena tak, jak stanovilo zastupitelstvo, se trvale svojí činností snažilo zabránit zveřejnění informací. Podal jsem proto žalobu ke Krajskému soudu v Praze, který k mému velkému překvapení rozhodl o tom, že se jedná o osobní údaje a moji žalobu zamítl. S despektem se k mé činnosti vyjádřila paní Kubalošová, která dále posměšně komentovala moje snažení. Rozsudkem Nejvyššího správního soudu 4 As 40/2010 – 60, z 11. 11. 2011 bylo rozhodnutí Krajského soudu v Praze pro nezákonnost rozhodnutí zrušeno a vráceno k novému rozhodnutí. (text rozsudku lze na stránkách nssoud nalézt). Podle zákona (§ 18 odst. 1 písm. c)) obec jako povinný subjekt musí zveřejnit opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace. Nssoud v rozsudku především konstatoval, že se nejedná o žádné osobní údaje, ale o rozdělení veřejných prostředků, a na tuto informaci je právní nárok. Nyní je Krajský soud vázán tímto právním názorem Nssoudu. Ve své předvolební rétorice paní Kubalošová zmínila, že po odečtení odvodů se ve skutečnosti rozdělovala částka cca 36.000,-Kš. Zatím je to jen spekulace, ale je možné, že se skutečně rozdělovala částka 36.000,- Kč, neboť zbytek tedy 14.000,- Kč byl odkloněn někam či někomu jinému. Bude velice zajímavé, jak se budou všichni bývalí členové Rady vyjadřovat ke skutečnému rozdělení 50.000,- Kč. Rovněž i předseda tehdejšího kontrolního výboru na zasedání zastupitelstva prohlásil, že KV se celou záležitostí zabýval a konstatoval, že nebyl porušen žádný právní předpis. Nevím sice, jaký právní předpis měl na mysli, ale až mi bude kompletní informace předána, jistě se ukáže, že nebylo splněno usnesení zastupitelstva. Komu konkrétně byly odkloněny peníze, se jistě dozvíme. Přeji všem trpělivost do doby, než opětovně rozhodne Krajský soud v Praze. Dr. Peroutka

Odměny prosinec 2011

Když jste pane doktore takový aktivní činovník, bojující za spravedlnost, tak se prosím zaměřtě i na přerozdělování odměn v prosinci 2011, kdy Mgr. Vejsadová odměňovala své zaměstnance. Z částky cca 140 000 Kč odměnila např. 10x více 2 správní zaměstnance v ZŠ a MŠ než jejich kolegy, které v některých případech odměnu neobdrželi vůbec. Podle jakého klíče měly být tedy tyto i tyto odměny rozděleny? Bylo by spravedlivé měřit jedním metrem!!

Odměny

Za rozdělování odměn je odpovědný ředitel školy nikoliv kterýkoliv občan a navíc anonymní :-). Odměna řediteli školy je věcí zastupitelů. Spíše mě zaráží neskutečná výše odměn bývalé "ředitelce" od tehdejších zastupitelů obce. Nicméně teď se bojuje proti Vejsadové.Za bývalé se ze strany obce asi neprováděla kontrolní činnost-jinak by se přece přišlo na spoustu věcí, které vyplavaly až po jejím odchodu, nebo snad ne? Snaha některých zastupitelů o její návrat je jasná- vybudovat novou přístavbu školy firmou Novera (ostatní řešení budou smetena ze stolu). Proč se tady bavíme furt jen o škole?Protože to je jediná příspěvkovka, přes kterou tečou docela solidní prachy z veřejných rozpočtů. Proto taková snaha o zvrat-nejde o děti ani o učitele,ale jen a jen o prachy....

škola, odměny a tak vůbec

Já bych se toho tak nebál.

Co může být lepší, než když škola ušetří peníze, především ponížením odměny paní ředitelky a paní ředitelka část z nich rozdělí (podle svého uvážení) mezi své podřízené? Nejsem ale kovaný v pravidlech rozdělování prémií ve škole, holt asi budu muset být..

A k té přístavbě:

Já to chápu tak, že plán a) je pokusit se získat dotaci na „velkou“ školu. Není určen deadline, do kdy se jede podle plánu a), já to mám pocitově tak na 2 roky. Do té doby platí plán b) snažit se přežít ve stávajících prostorách za minimálních nákladů či využít veškerých dostupných obecních prostor. Až plán b) nebude stačit, nastoupí plán c)pronajmout si mobilní třídy nebo vhodné soukromé prostory, dokud nepadne plán a). Plán a) může ale skončit i dříve – dotace na novou velkou školu musí být alespoň 60%. I tak by musela přijít na řadu diskuse – za jakou cenu jsme ochotni zadlužit obec. Jestliže by kupříkladu cena školy byla 300MKč (průšvih je DPH, škola za 250M bez DPH je pro nás škola za 300M), tak pokud bychom získali dotaci 200M, tak zadlužíme obec a na 20 let jí totálně uškrtíme. Tedy pokud by nám vůbec někdo půjčil. Takže až plány a) až c) selžou, tak přijde na řadu plán d) a tím může být mimo jiné přístavba. Nebo třeba školní náměstí. Ještě před třemi měsíci by mi ani nenapadlo, že se pro ÚP s pozemky u psárského hřbitova zvedne 13 rukou, takže možné je všechno.

V tuto chvíli je to ale spíš tak, že neexistuje nějaký společný plán. Nějaké plány jistě existují v hlavách školské komise, stavební komise a u některých zastupitelů, něco existuje ve volebních programech stran, ale to je tak všechno, co se k tomu dá říci. A za poslední rok se soutěžila a realizovala jediná investiční akce a do té se Novera nepřihlásila. Takže tak.