Havarijní stav ulice Na Stráni

Dobrý den,
Prosím tímto Vážené zastupitelstvo o zvážení "skutečné" opravy ulice Na stráni a to především úsek od koupaliště směrem k oblasti Bába.
Chápu, že se jedná o účelovou komunikaci a obec není povinná se o ní starat, nicméně opakované opravy štěrkem z ní udělali regulérní "tankodrom".

Předem děkuji za ochotu problém vyřešit

S pozdravem
Tomáš Tykač
Psáry 317

Oprava ulice Na Stráni

Úsek ulice Na Stráni od bývalého koupaliště až k lesu směrem k lokalitě Bába, není v majetku obce Psáry. Z tohoto důvodu nelze v tomto úseku provést plnohodnotnou rekonstrukci. V současné době probíhá vyhotovení geometrického plánu na oddělení potřebných pozemků. Jakmile bude geometrický plán vyhotoven a schválen, obec vstoupí do jednání se současným majitelem za účelem převodu předmětných pozemků do majetku obce. Pakliže se převod uskuteční, bude možné provést řádnou rekonstrukci dotčeného úseku ulice Na Stráni.

Oprava ulice na Stráni

Dobrý den,
Děkuji za rychlou odpověď. Chápu, že ulice je dlouhá a mě se jedná především o úsek, který se nachází na parcelním čísle 1061/1, který je podle katastru majetkem Obce Psáry.

Tykač