Stav ulice Ke Kukaláku

Dobrý den, milí sousedé, vážené zastupitelstvo a paní starostko Málková,

vývoj stavu ulice Ke Kukaláku a realizovaných oprav za posledních 12 let, co zde vlastníme nemovitost, mě přiměl k tomu napsat tento příspěvek.

Pokusím se tedy co nejstručněji sepsat pár svých poznatků a návrhů:

1) Poznatky:

a) Ulice Ke Kukaláku v úseku od rybníku Kukaláku po ulici Hlavní je dlouhodobě v havarijním stavu
b) Její nevyhovující stav není problematický pouze pro automobily ale kdykoli prší nebo je obleva a následně několik dalších dnů poté je opravdu nepříjemný i pro chodce, lidi s omezenou hybností i rodiče s kočárky
c) Z velké části je výše popsaný stav opakovaně způsobován deštěm a následně potokem, který se viditelně vytvoří jako pramen cca v polovině úseku ul. Hlavní mezi napojením ulice Ke Kukaláku a ulicí Houbovou a následně s postupným nabýváním na intenzitě z různých bočních přítoků ze zahrad teče celou ulicí Ke Kukaláku čímž se během několika hodin vyplaví veškeré opravy, které byly na komunikaci realizovány
d) Dle mapy je v této lokalitě cca 111 nemovitostí. Pokud budu brát průměrný počet lidí v domácnosti v ČR mluvíme o minimálně 266 lidech. S rostoucím počtem aut, možností práce z domova a neúnosně rostoucí ceně nemovitostí v ČR je evidentní, že se rapidně zvedá a bude zvedat počet lidí trvale bydlících v této lokalitě a tedy i počet průjezdů automobilů po této komunikaci za den což samozřejmě nadále přispívá velmi rychle poničení komunikace po její opravě a následném dešti
e) Z předchozích bodů jsem došel k závěru, že stávající způsob občasného opravování buď doplněním štěrku do výtluků, nebo nově v některých úsecích opravování betonem je nedostatečný a rád bych co nejdříve s pomocí zastupitelstva zkusil najít řešení, které by lépe odpovídalo budoucímu vývoji lokality

2) Návrhy:

a) Pojďme udělat pracovní skupinu majitelů/obyvatel nemovitostí v této lokalitě.

Narozdíl od ostatních skupin v obci, které jsou tvořeny starousedlíky, sousedy v bytových domech nebo trvale obydlenými satelity kam se lidé často stěhovali v etapách si myslím, že se nejen moc neznáme ale nemáme možná ani úplně jasno a ujednoceno jaké jsou naše představy o budoucnosti obce a našeho nejbližšího okolí v ní. Uvedu tedy alespoň za sebe představu:

b) Zadejme vytvoření odborného posudku komunikace a blízkého okolí včetně návrhů na řešení profesionálům namísto nekonečného dočasného řešení, které je finančně neefektivní a navíc pomáhá pouze do prvního deště
c) Odsouhlasme si způsob oprav a jejich harmonogram. Jsou zde více a méně kritická místa stejně tak jsou části roku ve kterých se děje více škody na komunikaci než v jiných
d) Soustřeďme se více na vodu než na silnici. Opravy výtluků štěrkem dříve fungovaly mnohem lépe a dlouhodoběji. Bohužel stav a budoucí vývoj podnebí v ČR naznačuje, že bude čím dal tím více silných dešťů za krátké období střídaných čím dal tím větším suchem. Takový stav by bez řešení odvodu vody z komunikace zničil i asfaltku (je vidět v jiných částech obce)

Prosím o info jaký je momentálně plán oprav a jejich harmonogram případně i zda nás zastupitelstvo nějak dokáže podpořit svoláním debaty na toto téma (viz informace ve zpravodaji v loňském roce týkající se debat na širší okruh témat spojených s územním plánem a chatovými osadami v Psárech a Dolních Jirčanech.

Předem díky a jsem s pozdravem

Daniel Mansour