DÁLNICE D3

Dobrý den pane Vácho.

Před časem probíhalo na Obecním úřadě setkání s projektantem ŘSD a psárskými občany.

Téma : SJEZD Z DÁLNICE D3 do obce Psáry. Konkrétně se jednalo o ulici Kutná.

Na základě této diskuse byla výstavba sjezdu zastupitelstvem zamítnuta.

Ve speciálním vydáním novin METROPOL č. 22 září 2018 je však sjezd na Psáry zakreslen.

A v rozhovoru s ing. Janem Kroupou ŘSD je řečeno: "Trasa dálnice je již tedy definitivně stanovena".

Můžete nám prosím  celou záležitost blíže vysvětlit?

Děkujeme. Petermannovi

Dobrý den, Zastupitelstvem

Dobrý den,

Zastupitelstvem nebyla zamítnuta výstavba mimoúrovňové křižovatky, (na to nemá naše zastupitelstvo ani právo), ale jednalo se o výstavbu přivaděče od dálnice do Psár a napojení na ulici Kutná a ten se opravdu realizovat nebude. Křižovatka tak nebude sloužit pro příjezd do Psár, ale jen pro napojení směrem na Libeř, Libeň a Břežany (bude ústit na stávající propojku mezi Libří a Břežany.

S Pozdravem
VVít Olmr