Setkání se seniory

První z řady plánovaných setkání s našimi seniory proběhlo 23. března na obecním úřadě. Příjemné prostředí a chutné pohoštění připravila sociální komise, jejímiž členy jsou paní Smolová, Šmerglová, Komárková, Kramosilová a Málková.

V uvolněné atmosféře jsme si všichni příjemné popovídali, vyslechli různé příběhy, návrhy a názory na dění v obci, odpověděli na řadu dotazů. Pozdravit seniory a podiskutovat přišel i pan starosta Milan Vácha, a všichni jsme tak společně strávili nejen příjemné odpoledne u kávy, ale zároveň vyřešili řadu problémů, které naše občany trápí. Diskutovali jsme například nad kvalitou dovážených obědů, která se musí zlepšit, a v tuto chvíli již na nápravě pracujeme. Dalším dobrým nápadem bylo zajistit cvičení pro starší lidi. Prostory jsem již domluvila a těším se na první odezvy. Povídali jsme si také o různých kulturních akcích, které bychom rádi společně navštívili. Plánů a nápadů je dost, a to je teprve začátek! Věřím, že na dalším setkání, které proběhne v květnu a jehož termín bude včas uveřejněn v Psárském zpravodaji, se nás sejde ještě mnohem více!

Vlasta Málková,
místostarostka a členka sociální komise

Komentáře

Jsem rád..

.. že se něco takového děje. Je vidět pozitivní změna k lepšímu, když se vzpomene i na ty co nas potřebuji nejvice.