Zpráva starosty a místostarostky o činnosti obce

Podklady pro jednání: 
Zpráva o činnosti obce
Číslo jednací: 
1/1-2015
Text usnesení: 

Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:

I. b e r e  n a  v ě d o m í
Přednesenou zprávu starosty a místostarostky o činnosti obce.

Hlasování
ZastupitelHlas
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Výsledek: 
schváleno