Smlouvy o smlouvách budoucích kupních a kupní smlouva s vlastníky pozemků pro rozšíření komunikace v ul. Sportovců

Číslo jednací: 
6/1-2015
Text usnesení: 

Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:

I. s c h v a l u j e
Uzavření Kupní smlouvy mezi Obcí Psáry (kupující) a Jaroslavem Pokorným a Vladimírem Pokorným (prodávající). Předmětem smlouvy je prodej pozemku p.č. 343/175 o výměře 55 m²  v  k.ú. Dolní Jirčany za cenu celkem 23.346,40 Kč. Cena je stanovena dle znaleckého posudku č. 2069-12/2014 ze dne 16. 6. 2014 tj. 424,84 Kč/m². Na pozemku bude provedena stavba pozemní komunikace.

II. s c h v a l u j e
Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě kupní a souhlas se zřízením stavby mezi Obcí Psáry (budoucí kupující) a Radkou Bünterovou, Miroslavem Čečrlem, Monikou Mlejnkovou, Ladislavou Petříčkovou a Stanislavou Romanovou (budoucí prodávající). Předmětem smlouvy je uzavření kupní smlouvy na prodej části (cca 35 m²) pozemku p.č. PK 364 v  k.ú. Dolní Jirčany za cenu stanovenou dle znaleckého posudku č. 2069-12/2014 ze dne 16. 6. 2014 tj. 424,84 Kč/m². Na pozemku bude provedena stavba pozemní komunikace.

III. s c h v a l u j e
Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě kupní a souhlas se zřízením stavby mezi Obcí Psáry (budoucí kupující) a Radkou Fleissigovou, Martinem Papáčkem a Martinem Krejzou (budoucí prodávající). Předmětem smlouvy je uzavření kupní smlouvy na prodej části (cca 132 m²) pozemku p.č. PK 368/1 v  k.ú. Dolní Jirčany za cenu stanovenou dle znaleckého posudku č. 2069-12/2014 ze dne 16. 6. 2014 tj. 424,84 Kč/m². Na pozemku bude provedena stavba pozemní komunikace.

IV. s c h v a l u j e
Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě kupní a souhlas se zřízením stavby mezi Obcí Psáry (budoucí kupující) a Jiřinou Mazancovou (budoucí prodávající). Předmětem smlouvy je uzavření kupní smlouvy na prodej části (cca 28 m²) pozemku p.č. PK 366 v  k.ú. Dolní Jirčany za cenu stanovenou dle znaleckého posudku č. 2069-12/2014 ze dne 16. 6. 2014 tj. 424,84 Kč/m². Na pozemku bude provedena stavba pozemní komunikace.

V. s c h v a l u j e
Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě kupní a souhlas se zřízením stavby mezi Obcí Psáry (budoucí kupující) a Jiřím Sedláčkem a Mgr. Ing. Miroslavou Sedláčkovou (budoucí prodávající). Předmětem smlouvy je uzavření kupní smlouvy na prodej části (cca 55 m²) pozemku p.č. PK 365 v  k.ú. Dolní Jirčany za cenu stanovenou dle znaleckého posudku č. 2069-12/2014 ze dne 16. 6. 2014 tj. 424,84 Kč/m². Na pozemku bude provedena stavba pozemní komunikace.

VI. p o v ě ř u j e
Starostu Milana Váchu podpisem těchto smluv.

Hlasování
ZastupitelHlas
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Výsledek: 
schváleno