Odměny neuvolněným členům zastupitelstva a předsedy výborů a komisí

Číslo jednací: 
42/6-2014
Text usnesení: 

Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:

l. s c h v a l u j e
Odměny neuvolněným členům zastupitelstva, a to v plné výši pro neuvolněné místostarosty, členy rady, předsedy výborů a komisí a členy zastupitelstva v souladu s § 71-73  zákona o obcích a podle aktuálního prováděcího nařízení vlády za výkon funkce členům zastupitelstva od  6. 11. 2014.

Hlasování
ZastupitelHlas
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Výsledek: 
schváleno