3. rozpočtové opatření na rok 2015

Podklady pro jednání: 
5. 3. rozpočtové opatření na rok 2015
Číslo jednací: 
15/2-2015
Text usnesení: 

Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:

l. s c h v a l u j e
3. rozpočtové opatření obce Psáry na rok 2015 – navýšení o 365.000,- Kč

Hlasování
ZastupitelHlas
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
neucast
Hlas: 
neucast
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Výsledek: 
schváleno