Úprava jednacího řádu zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva: 
6. zasedání zastupitelstva Obce Psáry 2013
Číslo bodu nové: 
15
Stručný popis: 

viz Důvodová zpráva

Důvodová zpráva: