Pověření rady obce schválením příp. rozpočtového opatření koncem roku a také v průběhu r. 2014 v příp. přijetí účelové dotace

Zasedání zastupitelstva: 
6. zasedání zastupitelstva Obce Psáry 2013
Číslo bodu nové: 
13
Stručný popis: 

viz Důvodová zpráva

Důvodová zpráva: