Finanční spoluúčast (50%) obce při výstavbě přípojek – lok. Vysoká, ul. Pod Kostelem

Zasedání zastupitelstva: 
5. zasedání zastupitelstva Obce Psáry 2013
Číslo bodu nové: 
5
Stručný popis: 

viz Důvodová zpráva.

Důvodová zpráva: