Darovací smlouva mezi obcí Psáry a p. J. Skalickým na bezúplatný převod vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace, veřejného osvětlení, komunikace v části ul. Lipová v Dolních Jirčanech do vlastnictví obce

Zasedání zastupitelstva: 
6. zasedání zastupitelstva Obce Psáry 2013
Číslo bodu nové: 
5
Stručný popis: 

viz Důvodová zpráva

Důvodová zpráva: