Darovací smlouva mezi obcí Psáry a Ing. P. Jungem na bezúplatný převod vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace, veřejného osvětlení a komunikace na části ul. Ke Kukaláku a Javorová v Dolních Jirčanech a Darovací smlouva na bezúplatný převod pozemků p

Zasedání zastupitelstva: 
6. zasedání zastupitelstva Obce Psáry 2013
Číslo bodu nové: 
7
Stručný popis: 

viz DZ

Důvodová zpráva: 
Přílohy: