6. Rozhodnutí Okresního soudu – pí Soboláková – vydržení 4 m²

Zasedání zastupitelstva: 
2. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2015
Číslo bodu nové: 
6
Důvodová zpráva: