4. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2017

Termín: 
21. Červen 2017
Druh zastupitelstva: 
Řádné

Vážení, zveme Vás na  4. zasedání obecního zastupitelstva, které se koná ve středu 21. 6. 2017 od 18 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Program zastupitelstva
Zasedání: 4. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2017
Č.b.ikona řazení Nadpis Stručný popis Důvodová zpráva a přílohy
2 2. Zpráva o činnosti obce
3 3. Zpráva o činnosti finančního výboru

Zpráva, protokoly  FV

4 4. Rozhodnutí o dalším postupu ve věci vymáhání škody vzniklé v souvislosti s neplaným odvoláním Mgr. Mileny Trůblové z funkce ředitelky Základní školy a Mateřské školy Psáry
5 5. Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě o pojištění majetku a odpovědnosti mezi Obcí Psáry a Generali pojišťovna a. s.
6 6. Kupní smlouva mezi Obcí Psáry (kupující) a Ing. Jiřím Pýchou (prodávající) na převod p. č. 135/14 o výměře 36 m² k. ú. Dolní Jirčany
7 7. Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti inženýrských sítí mezi Obcí Psáry a Ing. Jiřím Pýchou na pozemcích p. č. 135/7 a 135/6 k. ú. Dolní Jirčany
8 8. Darovací smlouva mezi Obcí Psáry (obdarovaná) a Danielem Benešem a Věrou Kédlovou (dárci) na převod vodovodního řadu na pozemcích p. č. 343/83 a 141/4 k. ú. Dolní Jirčany
9 9. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi Obcí Psáry (budoucí oprávněná) a Lesy ČR s. p. (budoucí obtížený) a Krajskou správou a údržbou silnic Stč. kraje (investor) na pozemku p. č. 1106/1 k. ú. Psáry
10 10. Kupní smlouva mezi Obcí Psáry (kupující) a Miroslavou Dubovou, Hanou Jirsákovou a Jiřím Olmerem (prodávající) na pozemek p. č. 75/130 o výměře 49 m² k. ú. Dolní Jirčany
11 11. Kupní smlouva mezi Obcí Psáry (kupující) a Irenou Hájkovou, Otakarem Kukalem a Ivanou Svobodovou (prodávající) na pozemek p. č. 75/129 o výměře 246 m² k. ú. Dolní Jirčany
12 12. Projekt interiéru – Nová škola pro Psáry a Dolní Jirčany
13 13. Meziroční nárůst cen pro vodné a stočné
14 14. 5. rozpočtové opatření na rok 2017
15 15. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o regulaci provozování hazardních her
16 16. Smlouva o spolupráci na vybudování kamerového systému