2. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2020

Termín: 
22. Duben 2020
Druh zastupitelstva: 
Řádné

Vážení, 

toto zasedání zastupitelstva se bude konat formou videokonference. Termín zasedání je ve středu 22. 4. 2020 od 18 hod. Veřejnost může vznášet dotazy v průběhu zasedání telefonicky na tlf. 602 754 837 nebo může předem požádat o zřízení online přístupu. Žádost o online přístup posílejte na olmratpsary [dot] cz. Záznam ze zasedání bude uložen na webových stránkách obce.

 

Program zastupitelstva
Zasedání: 2. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2020
Č.b.ikona řazení Nadpis Stručný popis Důvodová zpráva a přílohy
2 2. Zpráva o činnosti obce
3 3. 2. rozpočtové opatření na rok 2020
4 4. Dodatek č. 3 ke zřizovací listině ŠPO Základní škola Amos
5 5. Veřejnoprávní smlouva s SK Rapid Psáry

SK Rapid Psáry požádal o mimořádnou dotaci na vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci kabin. 
Odůvodnění dle žádosti: Sportovníklub Rapid Psáry se již delšídobu potýká s prostory pro převlékánímládeže při soutěžních utkáních a turnajích. V současné době využíváme ktomuto účelu vlastní prostory a prostory hasičárny, což je z hlediska hygienického a hlavně bezpečnostního, nevyhovující stav. Proto jsme se rozhodli vybudovat vlastní moderní zázemí pro mládež. Nechali jsme si vypracovat studii a nyní touto žádostí o mimořádnou dotaci žádáme o pomoc pro vytvoření projektu a podkladů pro stavební řízení. Studie je Vám k dispozici, kopii jsme nechali starostovi.