5. Veřejnoprávní smlouva s SK Rapid Psáry

Zasedání zastupitelstva: 
2. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2020
Číslo bodu nové: 
5
Stručný popis: 

SK Rapid Psáry požádal o mimořádnou dotaci na vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci kabin. 
Odůvodnění dle žádosti: Sportovníklub Rapid Psáry se již delšídobu potýká s prostory pro převlékánímládeže při soutěžních utkáních a turnajích. V současné době využíváme ktomuto účelu vlastní prostory a prostory hasičárny, což je z hlediska hygienického a hlavně bezpečnostního, nevyhovující stav. Proto jsme se rozhodli vybudovat vlastní moderní zázemí pro mládež. Nechali jsme si vypracovat studii a nyní touto žádostí o mimořádnou dotaci žádáme o pomoc pro vytvoření projektu a podkladů pro stavební řízení. Studie je Vám k dispozici, kopii jsme nechali starostovi.

Důvodová zpráva: