1. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2017

Termín: 
22. Únor 2017
Druh zastupitelstva: 
Řádné

Vážení, zveme Vás na  1. zasedání obecního zastupitelstva, které se koná ve středu 22. 2. 2017 od 18 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Program zastupitelstva
Zasedání: 1. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2017
Č.b.ikona řazení Nadpis Stručný popis Důvodová zpráva a přílohy
2 2. Zpráva o činnosti obce
3 3. Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru

Zápisy kontrolního a finančního výboru. 

4 4. Nová škola pro Psáry a Dolní Jirčany – souhlas s vypsáním výběrového řízení
5 5. Záměr rozdělení organizace Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ
6 6. Veřejnoprávní smlouvy – dotace pro spolky a nízkoprahové centrum Mozaika
7 7. Veřejnoprávní smlouva mezi Obcí Psáry a Stč. krajem zast. Domovem Laguna
8 8. Vyjádření k odprodeji částí obecních pozemků na vybudování stavby pro zkapacitnění a zabezpečení koryta Záhořanského potoka
9 9. Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 579 k. ú. Dolní Jirčany
10 10. Kupní smlouva mezi Obcí Psáry a I.T.A. Project s.r.o. (kupující) na prodej pozemku p. 465/29 o výměře 12 m² k. ú. Dolní Jirčany za cenu celkem 14.400,- Kč
11 11. Přeložka silnice II/105 – vybudování chodníku
12 12. Rozhodnutí o přečíslování budovy č. e. 304 k. ú. Psáry