1. zasedání zastupitelstva obce 2021

Termín: 
17. Únor 2021
Druh zastupitelstva: 
Řádné

1. zasedání zastupitelstva obce se koná ve středu 17. 2. 2021 v zasedací místnosti obecního úřadu. Při zasedání budou dodržována vydaná opatření.

Program zastupitelstva
Zasedání: 1. zasedání zastupitelstva obce 2021
Č.b.ikona řazení Nadpis Stručný popis Důvodová zpráva a přílohy
2 2. Zpráva o činnosti obce
3 3. Zpráva o činnosti finančního výboru

Zpráva a protokoly FV č. 1/2021 

4 4. Souhlas se směnou zbytkových pozemků u nové školy s KSÚS Stč. kraje
5 5. Schválení určeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem územního plánu
6 6. Dodatek č. 1 ke smlouvě o připojení na vodovod a kanalizaci s majitelkou p. č. 129/5 k. ú. Dolní Jirčany
7 7. Veřejná zakázka na stavební práce „VODOVOD PSÁRY – PŘIPOJENÍ OBCE PSÁRY NA POSÁZAVSKÝ VODOVOD“ ČÁST - ETAPA IIII
8 8. Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o nočním klidu
9 9. Dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy s městem Jesenice – obecní policie
10 10. Veřejnoprávní smlouvy – dotace pro spolky
11 11. Veřejnoprávní smlouva mezi Obcí Psáry a Stč. krajem zast. Domovem Laguna
12 12. Názvy ulic v lokalitě Vysoká