Dohoda o narovnání mezi Obcí Psáry a Základní školou a Mateřskou školou Psáry a Mgr. Trůblovou