Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ŠPO Základní škola Amos

Zasedání zastupitelstva: 
1. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2020
Číslo bodu nové: 
16
Důvodová zpráva: