8. Kupní smlouva na pozemky p. č. 110/27 a 110/213 k. ú. Dolní Jirčany a pozemek p. č. 161/92 k. ú. Psáry

Zasedání zastupitelstva: 
4. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2021
Číslo bodu nové: 
8
Důvodová zpráva: