6. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o vybudování komunikace s EURO DEVELOPMENT GROUP s.r.o. -převod komunikace K Halám - větev D

Zasedání zastupitelstva: 
1. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2020
Číslo bodu nové: 
6
Důvodová zpráva: