5. Darovací smlouva s HZS Stč. kraje – dar na kompresor pro plnění tlakových lahví

Zasedání zastupitelstva: 
1. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2020
Číslo bodu nové: 
5
Důvodová zpráva: 
Přílohy: