4. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo mezi Obcí Psáry a PKS Stavby a. s. na akci „Nová škola pro Psáry a Dolní Jirčany“

Zasedání zastupitelstva: 
4. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2018
Číslo bodu nové: 
4
Důvodová zpráva: 
Přílohy: