3. Zpráva finančního a kontrolního výboru obce

Zasedání zastupitelstva: 
5. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2023
Číslo bodu nové: 
3
Stručný popis: