11. Veřejnoprávní smlouvy – dotace pro spolky

Zasedání zastupitelstva: 
1. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2020
Číslo bodu nové: 
11
Důvodová zpráva: