10. Meziroční nárůst cen pro vodné a stočné

Zasedání zastupitelstva: 
4. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2018
Číslo bodu nové: 
10
Důvodová zpráva: