Zajištění a realizace zadavatelských činností pro koncesní řízení na výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury obce Psáry

Typ zakázky: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
VZ malého rozsahu - objem: 
200.000 - 1.000.000 služby
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na služby (§10)
Způsob zadání: 
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
200000
Ukončení příjmu nabídek: 
24. Červenec 2013 - 10:00
Datum otevření obálek: 
24. Červenec 2013 (Celý den)
Předpokládané datum zahájení plnění: 
29. Červenec 2013
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Vlasta Málková
Popis zakázky: 

Zadavatel má ze strany OPŽP schválenou zadávací dokumentaci na výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury. Tato dokumentace je pro uchazeče závazná a bude použita v koncesním řízení. Předpokládaná hodnota předmětu koncesní smlouvy činí 28.213.000 Kč bez DPH.

 

Předmětem plnění je kompletní zajištění koncesního řízení na výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury obce Psáry, přičemž veškerá činnost bude provedena v souladu se zákonem č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s požadavky OPŽP a SFŽP a na základě schválené zadávací dokumentace.

Podrobný popis zakázky: 

Uvedeno v přiložené výzvě a zadávací dokumentaci.

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Výběr nejvýhodnější nabídky provede rada obce. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH.

 

Rada obce provede výběr nejvhodnější nabídky na základě ve výzvě stanovených hodnotících kritérií, rozhodne o nejvhodnější nabídce a sdělí tuto informaci všem účastníkům řízení spolu se stručným zdůvodněním výběru.

 

Doplňující
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Aktuální stav zakázky: 
Uzavřeno
Faktury zakázky
Nadpis Cena celkem včetně DPH Cena celkem bez DPH Číslo faktury naše Číslo smlouvy
Zajištění koncesního řízení - pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury obce 148 830, 00 Kč 123 000, 00 Kč 442/2014 70/2013